Verbouw voorgevel

In het voorjaar van 2011 zijn wij benaderd door een klant met de wens om te kijken waar een vaste trap naar de 2de verdieping kon worden gemaakt. Het is dan beter te bereiken dan met de oude Vlizotrap. Na veel passen en meten kwamen we tot de conclusie dat er in de woning geen goede plek was voor een vaste trap. 

Er is daarna besloten om de voorgevel van de woning te verbouwen en te vergroten waarbij er een stuk haaks op de voorgevel wordt aangebouwd. De goothoogte wordt dan bij de woonkamer verhoogd voor meer licht inval. In goed overleg met de klant zijn we samen met de architect wat schetsen gaan maken om te kijken hoe dat er uit zou gaan zien. Zo konden we de klant ook laten zien hoe de woning er na de verbouwing uit zou zien.

Toen de schetsen gereed waren is er een begroting gemaakt en zijn de bouwtekeningen ingediend bij de gemeente waarna de vergunning is verleend. In het najaar was het dan zo ver en kon er gestart worden met de verbouwing. Totale bouwtijd incl. het schilderwerk: 13 weken.

Bij deze verbouwing viel alles onder onze begeleiding t/m de schilder. Alles werd dus klaar en bewoonbaar opgeleverd.


Het begin. Het ophalen van de twee voorgevel kozijnen en het plaatsen van het eerste kozijn. Daarna het verwijderen van de pannen van het dak.

Plaatsen van het onderste kozijn + opmetselen muur dammen.

Plaatsen van het 2de kozijn en het maken van een tent om ervoor te zorgen dat binnen alles droog bleef.

Plaatsen van de geïsoleerde dakplaten. En zo als u ziet is het oude dak nog intact om overlast binnen te voorkomen.

Hier is ook te zien dat de goothoogte + raampartij van de woonkamer is verhoogd.

Het Casco is wind- en waterdicht excl. de luifel