Ontwerpen en maken veranda

Bij dit project wilde de klant een mooie grote veranda. Er waren wel enkele eisen:

  1. Een robuust uiterlijk.
  2. Geen standaard uiterlijk zo als veel veranda's er uit zien.
  3. Al het hout moet onbeschilderd kunnen blijven.
  4. Bij de woning en de tuin passen.

Om hieraan te voldoen en de klant duidelijk uit te kunnen leggen wat hij zou krijgen hebben we eerst een schets gemaakt. Op deze schets is al goed zichtbaar wat voor kleuren het hout zou krijgen en wat de omvang van de palen en de veranda zou zijn.

Tijdens de bouw is alleen besloten om er toch achterwanden in te zetten, in plaats van beplanting. Dit omdat de beplanting het op den duur zou begeven vanwege het tekort aan zonlicht.


Het schetsontwerp met hierin nog de beplanting als achterzijde.

Voorzijde veranda.

Binnenzijde veranda met zogenoemde schoontimmerwerk.

Tot slot de zinken hemelwaterafvoeren. Dit omdat het een mooier gezicht is dan kunstoffen.